Pereiti prie turinio

Didėjant paklausai, gerinti patentų kokybę skatintų tokios iniciatyvos kaip patentų peržiūros, kurią atlieka kolegos ekspertai, sistemos ir savanoriški gerosios patirties kodeksai, skirti gaunamų paraiškų standartui pagerinti. Nagrinėtojai taip pat turėtų neatsilikti nuo naujausios plėtros savo srityje ir nuolat profesionaliai tobulėti. Kartu su paraiškomis naujose technologijos srityse tokios tendencijos kelia ypatingų problemų patentų biurams.

Teisė į apmokestinimą ar registracijos reikalavimas. Prieiga ir mokesčiai, susiję su Jūsų interneto įrenginiu. Jūs esate atsakingas už visų interneto prietaisų, įrangos, programinės įrangos, visų interneto, mobiliųjų ir kitokių paslaugų, kurių Jums reikia prieigai prie Tinklalapio ir naudojimuisi juo, gavimą ir eksploataciją. Naudojimosi įmokos. Teisė pakeisti, perkainoti naudojimosi įmokas, nemokamo naudojimosi suteikimas.

Mattel gali savo nuožiūra pakeisti, perkainoti naudojimosi įmokas ar suteikti nemokamą naudojimąsi be išankstinio pranešimo ar atsakomybės. Jei Papildomose sąlygose nėra nurodyta kitaip ir jei Mattel nutraukia ar pakeičia naudojimąsi Tinklalapiu, jo dalimi, turiniu ar funkcijomis, susijusiomis su Naudojimosi įmokomis, iš esmės sumažindama Jūsų Naudojimosi įmokų vertę, Mattel savo nuožiūra suteiks Jums: a proporcingos Jūsų nepanaudotos Naudojimosi įmokos grąžinimą, atitinkantį sumažintų funkcijų vertę arba nutraukto ar pakeisto naudojimosi Tinklalapiu dalį; ar b internetinį kreditą būsimam panašios vertės grąžinimui, atitinkantį sumažintų funkcijų vertę arba nutraukto ar pakeisto naudojimosi Tinklalapiu dalį.

Rūmų prezidento S. Leonavičiaus vadovaujama Lietuvos

Proporcingo grąžinimo ar kredito vertinimas bus atliekamas Mattel sąžiningos veiklos sprendimu. Šis sprendimas bus laikomas galutiniu. Proporcingo grąžinimo ar kredito suteikimas bus laikomas vienintele ir išskirtine Jūsų teisės gynimo išraiška dėl Mattel įvykdyto naudojimosi Tinklalapiu pakeitimo ar nutraukimo, kurie iš esmės sumažina Jūsų Naudojimosi įmokų vertę. Teisė pakeisti, perkainoti virtualias prekes ir paslaugas ar padaryti jas nemokamomis. Įsigytas virtualus pasiūlymas gali būti padengiamas pirmiau.

Mattel gali savo nuožiūra pakeisti, perkainoti Virtualias prekes ir paslaugas ar padaryti jas nemokamomis.

Šioje santraukoje aptariama sutarties dalimi siekiama dviejų pagrindinių tikslų: 1.

Pakeitimai gali suteikti Virtualioms prekėms ar paslaugoms daugiau ar mažiau vertingumo, veiksmingumo ar funkcionalumo, veikti jų paplitimą.

Jei naudojate atitinkamą Naudojimosi įmoką. JJei naudojate atitinkamą Naudojimosi įmoką, naudojimasis Jūsų Virtualiomis prekėmis ir paslaugomis yra apribotas iki Jūsų atitinkamos Naudojimosi įmokos galiojimo laiko, priklausomai nuo ankstesnių Tinklalapio, Jūsų paskyros ar Jūsų Naudojimosi įmokos naudojimosi pakeitimų ar nutraukimų, kaip nustatyta 8 ir 9 skyriuose. Jei nenaudojate atitinkamos Naudojimosi įmokos.

prekybos teisių sistemos ribotos

Jei nenaudojate atitinkamos Naudojimosi įmokos, mes raginame Jus kaip įmanoma greičiau pasinaudoti Virtualiomis prekėmis ir paslaugomis, kadangi Mattel nepateikia jokių garantijų dėl tolesnio šių Virtualių prekių ir paslaugų prieinamumo. Virtualių prekių ir paslaugų prieinamumui taikoma Mattel teisė nutraukti naudojimąsi Tinklalapiu ar Jūsų paskyra, kaip numatyta 8 ir 9 skyriuose, be nepanaudotų ar nepadengtų Virtualių prekių ir paslaugų grąžinimo.

Naudojimosi įmokų ir Virtualių prekių ir paslaugų nutraukimas ar pakeitimas. Jei Papildomose sąlygose pvz. Be to, jei 9 B i skyriuje, Papildomose sąlygose nenurodyta, ar taikomais įstatymais nereikalaujama kitaip, Mattel nėra atsakinga už Jūsų Naudojimosi įmokos ar Virtualių prekių ir paslaugų grąžinimą ar pakeitimą, arba kitos sumos kredito ar grąžinimo suteikimą, jei: a Mattel įvykdo Naudojimosi įmokų ar Virtualių prekių ir paslaugų keitimą, sustabdymą ar nutraukimą; ar b netekimas ar žala įvyko dėl Tinklalapio klaidos ar bet kurios kitos priežasties.

Atsižvelgiant į teisę nutraukti naudojimąsi paslaugomis pagal 8 skyrių, Mattel pasilieka teisę dėl šios priežasties, nedelsiant, savo nuožiūra ir be išankstinio pranešimo ar atsakomybės nutraukti Naudojimosi įmokas ir Virtualias prekės ir paslaugas.

Tokiu atveju Jūs neturite teisės į proporcingo dydžio grąžinimą ar kreditą. Jokios piniginės vertės.

prekybos teisių sistemos ribotos

Ribota naudojimosi teisė. Jokio turtinio, ekonominio ar nuosavybės intereso. TRIPS sutartimi leidžiamos patentu suteiktų teisių ribotos išimtys. Tokios išimtys turi nepagrįstai neprieštarauti patento normaliam naudojimui. Jos taikomos labai skirtingose situacijose, visų pirma siekiant: skatinti mokslą ir palengvinti technologijų perdavimą, leidžiant mokslininkams naudoti patentuotą išradimą mokslinių tyrimų tikslais išimtis dėl mokslinių tyrimų ; pagreitinti generinių vaistų rinkodaros procesą, leidžiant generinių vaistų gamintojams gauti leidimą prekiauti naudojant patentuotą išradimą, kol dar nėra pasibaigusi patento suteikiama apsauga.

Tuomet, vos tik pasibaigia patento galiojimas ir baigiama ilga rinkodaros leidimo procedūra, galima pradėti prekiauti savo versijomis Bolaro nuostata. Lankstumas taikant patentų teisę: privalomas licencijavimas ir lygiagretus importas Be minėtų dviejų patento teisės išimčių Bolaro nuostatos ir išimties dėl mokslinių tyrimųTRIPS sutartyje numatomos kitos dvi lankstumo formos: privalomas licencijavimas ir lygiagretus importas žr.

Šios dvi sistemos turėtų padėti rasti pusiausvyrą tarp geresnių galimybių naudotis esamais vaistais sudarymo ir naujų vaistų mokslinių tyrimų ir plėtros skatinimo. Privalomas licencijavimas Vyriausybės gali suteikti privalomus leidimus, leidžiančius kam nors kitam gaminti patentuotą produktą arba naudoti patentuotą procesą be patento savininko sutikimo.

Privalomus leidimus galima suteikti be patento savininko leidimo tik tam tikromis prekybos teisių sistemos ribotos, kai siekiama apsaugoti patento savininko teisėtus interesus. Visų pirma šalis, kuri prašo suteikti leidimą, pirmiausia turi būti nesėkmingai bandžiusi pagrįstomis komercinėmis sąlygomis ir per pagrįstą terminą gauti neprivalomą leidimą iš patento turėtojo.

Be to, šie privalomi leidimai turėtų būti išduodami daugiausia tiekimui vidaus rinkoje. Kita vertus, nuo XXI prekybinė prekybos sistema ribota. ES bei Indijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties sudarymo galimybės, problemos ir perspektyvos Vertinat ES ir Indijos Respublikos derybų dėl dvišalės tarptautinės prekybos sutarties metu kylančius iššūkius, būtina pabrėžti, jog šiuo metu Indijos taikomos tarifinės prekybos reguliavimo priemonės vis dar yra kvalifikuojamos kaip esminės kliudančios laisvai tarptautinei prekybaipavyzdžiui, nustatytos sudėtingos ir ilgai trunkančios muitinės procedūros bei sudėtinga muitų tarifo apskaičiavimo tvarka bei struktūra [15; 16].

Savunma Teknolojileri İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Be to, šių prekybos kliūčių taikymo praktika skiriasi ir prekybinė prekybos sistema ribota viduje dėl federacinio valstybės pobūdžiopavyzdžiui, skirtingose valstijose ar skirtinguose ūkio sektoriuose [16; 17].

Analogiškai yra keliami ir klausimai ar dalis Indijos taikomų prekybos kliūčių nepažeidžia nacionalinio statuso režimo principo, įtvirtinto PPO teisėje PPO susitarimuose [16]. Tai, kad Indijos Respublikos nustatytas užsienio prekybos režimas ir taikoma reguliavimo aplinka išlieka sąlyginai ribojančio pobūdžio, pažymima ir kituose atliktuose tyrimuose, pavyzdžiui, Pasaulio Banko studijose[18]. Europos Komisijos vertinimu[19], Indija patenka tarp keturių pasaulio valstybių, kurios taiko didžiausią skaičių naujų užsienio prekybą ribojančių priemonių.

Pastaruoju metu ji netgi padidino muitus daugeliui prekių, įskaitant informacinių technologijų sektoriaus produktus, plieno gaminius ir variklines transporto priemones. Tarptautinės ekonominės teisės samprata ITA1 taikymo sritį. ES Komisija nuolat kėlė klausimą dėl muitų taikymo informacinių technologijų produktams Indijoje, įtraukiant į šio klausimo sprendimą sudarytą specialią ES ir Indijos darbo grupę ir Prekybos pakomitetį, taip pat ES Atstovybėje Indijoje suburtą specialistų komandą prieigos prie rinkos klausimams nagrinėti ir prekybai informacinių technologijų produktais stebėti įtraukiant į ją tiek ES valstybių narių, tiek ir kitų suinteresuotų šalių atstovus [19].

Kiek tai susiję su prekybos plieno gaminiams ir jų apmokestinimu muitais, Indijos Respublika, bandydama sumažinti galimą neigiamą pasaulinių plieno gamybos pajėgumų pertekliaus poveikį nacionalinei ekonomikai, prekybos teisių sistemos ribotos produktams tiriamu laikotarpiu nuo m.

prekybos teisių sistemos ribotos

Plius T1 - Kaip prekiauti akcijomis, forex, žaliavomis, kt. Pavyzdžiui, nuo įstojimo į PPO momento m. Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų.

PPO reguliuoja apie 97 proc.

  1. Akivaizdu, jog vis labiau tolstama nuo tradicinio, globalizacija bei Kinijos Liaudies Respublikos dominavimu prekybiniuose santykiuose pagrįsto modelio [1] bei vis plačiau akcentuojama diversifikuotų, dvišalių prekybinių santykių svarba, plečiant dvišalių laisvosios prekybos sutarčių tinklą, ieškant naujų rinkų prekių tiekimui, derantis dėl specialių jų importo bei eksporto sąlygų, muitų tarifų.
  2. 409a akcijų opcionai su nuolaida
  3. PPO: sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su prekyba ir vaistų patentais
  4. Mattel Inc. - Terms and Conditions
  5. Давайте с самого начала кое-что уточним, - Николь криво улыбнулась Святому Микелю.
  6. Bitcoin transaction time
  7. 5paisa opciono prekybos mokesčiai

Įvadas Intelektinės nuosavybės teisėje nustatyta nematerialiojo turto apsauga. Pavyzdžiui, pardavus pagamintą produktą, pats produktas tampa pirkėjo nuosavybe. Tačiau intelektinės nuosavybės teisės suteikia galimybę, kad su juo susiję nematerialieji elementai liktų produktų kūrėjo ar išradėjo nuosavybė.

Tokie nematerialieji elementai, be kita ko, yra idėja ar išradimas, susiję su produktu, pavadinimu ar skiriamuoju ženklu. Tradiciškai gali būti skiriamos dvi pagrindinės intelektinės nuosavybės kategorijos: pramoninė nuosavybė ir autorių teisės. Šis komunikatas skirtas pramoninės nuosavybės teisėms [1]. Geriausiai žinomos pramoninės nuosavybės teisės — patentai ir prekių ženklai. Patentai — ribotos trukmės išskirtinė teisė, suteikiama išradėjui už techninės išradimo informacijos atskleidimą.

O teisei, susijusiai su prekių ženklais, rodančiais prekių ir paslaugų kilmę, nenustatyta maksimali trukmė, jei šie ženklai toliau naudojami prekyboje.

prekybos teisių sistemos ribotos

Tačiau abi tos teisės gali galioti tik tuomet, jei mokami specialūs mokesčiai. Pramoninės nuosavybės teisės yra įvairios ir aprėpia mažiau žinomas teises, pavyzdžiui, pramoninio dizaino, geografinių nuorodų ir augalų veislių teisinę apsaugą. Tačiau visoms šioms teisėms būdinga tai, kad jų turėtojai gali užkirsti kelią neleistinam galimos komercinės vertės nematerialiojo turto — nesvarbu, ar tai yra novatoriško produkto ar proceso idėja, ar kilmės nuoroda vartotojui — naudojimui.

Europai reikia stiprių pramoninės nuosavybės teisių, kad būtų apsaugotos inovacijos ir ji išliktų konkurencinga pasaulio žinių ekonomikoje.

ES egzistuoja daugelio registruotų pramoninės nuosavybės teisių apsauga Bendrijos lygmeniu. Tačiau kol nėra susitarimo dėl Bendrijos patento, įmonės neturi tokios galimybės patentų srityje. Siekdama užpildyti šią spragą, Komisija m. Komisija mano, kad pažanga šioje srityje yra gyvybiškai svarbi, ir dar kartą patvirtina savo ketinimą susitarimo dėl šių pasiūlymų siekti pirmiausia.

Praėjusiais metais paskelbtas komunikatas buvo varomoji jėga, paskatinusi spręsti neišspręstus Bendrijos teisės aktų leidybos klausimus patentų srityje. Kadangi su patentais susijusių sprendimų paieškos procesas jau įsibėgėja, šiame komunikate kalbama apie horizontalios ir integruotos strategijos, kuri aprėptų visą pramoninės nuosavybės teisių spektrą, sukūrimą. Komunikate neketinama diskutuoti apie santykinę formalių pramoninės nuosavybės teisių ir alternatyvių verslo modelių, kaip antai atvirojo kodo programinės įrangos ar prekybos paslapčių, naudą, bet susitelkiama ties pačiomis pramoninės nuosavybės teisėmis.

Komunikate analizuojamos esamos iniciatyvos siekiant pasiūlyti veiksmus, kad sistema veiktų optimaliai ir atlaikytų iššūkius, su kuriais Europa susidurs ateityje. IššūKIAI Strateginėje atnaujintos Lisabonos strategijos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui ataskaitoje Komisija nustatė, kad investavimas į žinias ir inovacijas yra viena iš keturių prioritetinių sričių, į kurias turėtų būti nukreipti veiksmai — m.

Intelektinės nuosavybės apsauga — pagrindinė inovacijų, investicijų į MTP skatinimą ir žinių perkėlimo iš laboratorijos į rinką sąlyga.

Tarptautinės ekonominės teisės samprata Prekybinė prekybos sistema ribota

Tai taip pat galėtų prisidėti prie platesnės strateginės sprendimų, kurie padėtų spręsti vis svarbesnius pasaulinius klausimus pavyzdžiui, klimato kaitos, pasaulio gyventojų senėjimo ir galimos energetikos krizėspaieškos. Ekonominė ir socialinė pramoninės nuosavybės teisių nauda Nuosavybė — materialioji arba nematerialioji — yra labai svarbi rinkos ekonomikos veikimui. Pramoninės nuosavybės teisės, kaip antai patentai, dizainas ir augalų veislių teisinė apsauga, yra paskata teikti naujus išradimus ir kitas inovacijas, suteikiant riboto laikotarpio išimtinę teisę.

Dėl tokių pramoninės nuosavybės teisių nauji rinkos dalyviai lengviau patenka į rinką, nes jomis pritraukiamas rizikos strateginis dvejetainis variantas, o senesni rinkos dalyviai gali licencijuoti savo produkciją.

Teisės į prekių ženklus labai svarbios neiškreiptos konkurencijos sistemoje, nes jomis klientams suteikiama galimybė skirti įmonių prekes ir paslaugas. Prekių ženklai yra labai veiksminga prekybos teisių sistemos ribotos priemonė. Viena vertus, jie veikia kaip informacijos ir reklamos priemonė, kita vertus — kaip simbolis, formuojantis ir atspindintis verslumo gebėjimus ir įmonės įvaizdį.

Be konkurenciją sudarančių kopijų gamintojas gali išplėsti savo rinkos dalį, padidinti pelno maržą ir formuoti klientų lojalumą. Skleidžiant žinias patentinių teisių naudą pajunta ne tik teisių turėtojas. Nors konkuruojančios bendrovės gali netekti rinkos dalies dėl konkurento patento, jos naudos gautų iš naujų technologinių galimybių dėl paskelbtų išradimų, sumažėtų poreikis naudoti apgrąžos inžineriją angl.

Dėl to gali susidaryti uždaras inovacijų ratas, kuris laikui bėgant atsvertų pradinį aukštų kainų poveikį per išimtinumo rinkoje laikotarpį. Todėl pramoninė nuosavybė gali turėti teigiamą poveikį konkurencijai, jei kartu būtų taikomos griežtos konkurencijos taisyklės, užkertančios kelią piktnaudžiavimui teisėmis. Konkurenciją skatinančio pramoninės nuosavybės poveikio pavyzdys yra technologiniai patentų susivienijimai[4], sumažinant sandorio išlaidas ir nustatant kaupiamųjų autorinių atlyginimų ribas.

Sukūrus susivienijimą, įgyjama galimybė vienu metu licencijuoti susivienijimui priklausančias technologijas.

Teisės aktai | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Tais atvejais, kai licencijų gavėjai gauna nuolatines paslaugas, susijusias su licencijuotos technologijos naudojimu, bendras licencijavimas ir aptarnavimas gali padėti dar labiau sumažinti išlaidas.

Nepaisant tokios naudos, neapsiribojama tik pačiomis pramoninės nuosavybės teisėmis. Reikia apsvarstyti kompromisą tarp išimtinės teisės siūlymo ir naujų produktų ir procesų sklaidos, siekiant, kad pramoninės nuosavybės teisės ir ateityje duotų ekonominės ir socialinės naudos.

Kintanti inovacijų aplinka Pasaulio prekybos teisių sistemos ribotos ekonomikoje padidėjo inovacijų, kaip konkurencinio pranašumo varomosios jėgos, svarba. ES versle siekiant išlaikyti konkurencingumą nebegalima pasikliauti tik kainomis. Tokioje aplinkoje pramoninės nuosavybės teisių licencijavimui tampant vis svarbesniam, mažosios ir vidutinės įmonės MVĮ ir viešosios mokslinių tyrimų organizacijos VMTOįskaitant universitetus, atlieka vis svarbesnį vaidmenį.

Komisija dar labiau pabrėžė MVĮ vaidmenį — m. Lisabonos cikle, o Europos smulkiojo verslo akte[5] pasiūlė naujų priemonių. Be to, žinių perdavimo tarp VMTO ir privačiojo sektoriaus, didinant Europos konkurencingumą, svarba neseniai dar kartą patvirtinta Komisijos rekomendacijoje valstybėms narėms.

Rekomendacijoje pateikiamas viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų intelektinės nuosavybės valdymo žinių praktikos kodeksas[6] ir raginimas kurti Europos žinių perdavimo sistemą[7].

Rekomendacija padės sukurti vienodesnes sąlygas ir palengvinti žinių perdavimą į kitas valstybes nares. Sąlygas taip pat galima pagerinti suderinus moksliniams tyrimams taikomų patentų pažeidimo išimčių apibrėžimą ir taikymą[8]. Be to, kadangi daugelis VMTO tampa verslesnės, pvz. Todėl daugelis komunikate nurodytų MVĮ skirtų priemonių gali būti naudingos ir mokslinių tyrimų institutams.

Žmogaus teisių apžvalga - Prekyba žmonėmis

Kaip esminei intelektinio turto valdymo daliai, pramoninės nuosavybės teisėms teikiama vis didesnė reikšmė visoje bendrovės verslo strategijoje. Pastaraisiais metais labai išaugo patentų, prekių ženklų ir kitų registruotų teisių paklausa. Tačiau tebėra svarbūs ir kiti informacijos apsaugos būdai, pvz. Be to, IKT sektoriuje atvirojo kodo programinės įrangos verslo modeliai dabar egzistuoja kartu su patentuotais modeliais.

Tačiau didėjanti intelektinio turto svarba kuriant vertę dar nėra tinkamai įvertinta, nes bendrovių ataskaitose toks turtas dar nėra traktuojamas standartizuotai, ir tai gali trukdyti įmonėms gauti finansavimą. Tokią padėtį galėtų pataisyti tarptautinė nematerialiojo turto ataskaitų sistemos raida ateityje.

Įvadas Intelektinės nuosavybės teisėje nustatyta nematerialiojo turto apsauga.

Europos pramoninės nuosavybės teisių strategija Dėl pramoninės nuosavybės apsaugos principų tarptautiniu mastu susitarta dar XIX a[10]. XXI a. Intelektinės nuosavybės sistema ir toliau turėtų veikti kaip inovacijų katalizatorius ir prisidėti prie bendrosios Lisabonos strategijos. Komisija nustatė kriterijus tam pasiekti: tokia sistema turėtų būti aukštos kokybės — griežti nagrinėjimo standartai; įperkama — kainos ir kokybės bei teisinio tikrumo pusiausvyra; nuosekli — vienodas įstatymų aiškinimas ir suvienodintas teismo procesas; ir proporcinga — atlygio už vertingą intelektinį kūrinį ir sklandaus idėjų ir inovacijų judėjimo užtikrinimo pusiausvyra[12].

Nors teisinė daugelio pramoninės nuosavybės teisių sistema jau egzistuoja ES lygmeniu, patentų srityje padėtis labai skiriasi. Akivaizdu, kad įperkamumas, nuoseklumas bei atlygio išradėjams ir idėjų judėjimo pusiausvyra gerokai pagerėtų patvirtinus Bendrijos patentą ir ES masto patentų jurisdikciją.

Šiame komunikate bendrais bruožais nusakomi su aukštos kokybės pramoninės nuosavybės teisių sistema susiję veiksmai, kad Europa, reaguodama į ekonominės globalizacijos iššūkius, galėtų pasinaudoti savo potencialu. Strategija papildo Komunikatą dėl patentų sistemos Europoje[13], bet yra platesnės aprėpties ir horizontaliai aprėpia pramoninės nuosavybės teises.

Faksu: Mattel gali nuspręsti neatsakyti į DMCA pranešimus, kurie iš esmės neatitinka visų aukščiau nurodytų reikalavimų. Mattel taip pat gali nuspręsti pašalinti galimai pažeidžiančią medžiagą, į kurią atkreipiamas dėmesys dėl DMCA iš esmės neatitinkančių pranešimų. Šis asmuo gali nuspręsti atsiųsti mums DMCA atsakymą į pranešimą. DMCA atsakymas į pranešimą.

Aukštos kokybės teisės yra esminis visų sistemos aspektų — paramos įmonėms, įskaitant MVĮ, žinių perdavimo palengvinimo ir veiksmingo teisių vykdymo užtikrinimo kovojant su klastojimu ir piratavimu — reikalavimas. Tik turėdama geros kokybės sistemą Europa galės pasinaudoti naujomis pasaulio ekonomikos galimybėmis ir įvykdyti savo įsipareigojimus.

EUR-Lex - DC - LT

Tokios integruotos sistemos elementai yra vienas nuo kito priklausomi ir vienas kitą stiprinantys, bet nebaigtiniai. Bendrija turi kompetencijos svarbiais politikos aspektais, o Komisija yra visų pirma įsipareigojusi padėti rasti pažangos kelių.

prekybos teisių sistemos ribotos

Tačiau atsakomybė už sėkmę yra bendra. Todėl turint omenyje Lisabonos darbotvarkę valstybės narės raginamos atsižvelgti į šią strategiją formuojant savo strategijas ir, be kita ko, siekiant supaprastinimo ir geresnio reglamentavimo galimybių. Taip pat kitos suinteresuotosios šalys, kaip antai išradėjai, universitetai, verslo įmonės ir galutiniai naudotojai, atlieka labai svarbų vaidmenį ir turi priimti informacija pagrįstus sprendimus pramoninės nuosavybės teisių valdymo srityje.

Pramoninės nuosavybės teisių kokybė Aukštos kokybės pramoninės nuosavybės teisių sistemoje turėtų būti siekiama pripažintų tikslų — skatinti inovacijas ir skleisti naujas technologijas bei žinias.